Glavni cilj projekta Regionalni center za omogočanje dvojne poklicne poti športnikov/Regional Centre for Dual Career Politics and Advocacy (DC4AC) je aktivna promocija dvojne poklicne poti športnikov na regionalni ravni ter uskladitev nacionalnih prizadevanj srednje in vzhodno-evropskih partnerskih držav z namenom omogočanja združevanja vrhunskega športa z visokošolskim izobraževanjem/zaposlitvijo vsem perspektivnim in vrhunskim športnikom.

 

POSEBNI CILJI PROJEKTA:

  • Dvig ozaveščenosti o konceptu dvojne poklicne poti;
  • Podpora nacionalnim smernicam za dvojno poklicno pot;
  • Dvig dojemljivosti interesnih skupin za ustvarjanje ustreznega okolja za dvojno poklicno pot športnikov, kar vključuje ustrezen politični, pravni in finančni okvir;
  • Predlogi za posebno ureditev področja na evropski ravni;
  • Podpora razvoju minimalnih zahtev na evropski ravni v sodelovanju z relevantnimi interesnimi skupinami in s tem oblikovanje referenčne točke za podporne dejavnike dvojni poklicni poti, kar bo zagotavljalo preglednost in jamstvo kakovosti ter varnosti športnikov doma in v tujini.

 

EUFLG

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.