Projektni partnerji:

 

Za Znanstveno-raziskovalno središče na projektu sodelujejo naslednji člani, ki delujejo v okviru Inštituta za kineziološke raziskave oziroma Inštituta za družboslovne študije UP ZRS: